جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی به‌جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به‌جای بازبینی و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم‌های حمایتی دولت از کارگران نظیر تخصیص داده شده است بن کالای اساسی

به‌جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

به جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

عبارات مهم : دستمزد

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به جای بازبینی و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم های حمایتی دولت از کارگران نظیر تخصیص داده شده است بن کالای اساسی فعال شود.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، راجع به طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: به علت عوض کردن و تحولاتی که در ماه های اخیر در بازارهای داخلی از جمله مسکن، ماشین و ارز پیش آمده و از طرفی زیاد کردن نامتعارف و غیرمنطقی قیمت بعضی اقلام و کالاهای مصرفی که بر زندگی خانوارهای کارگری و اقشار آسیب پذیر تاثیرگذار بوده، عنوان بازبینی دستمزد در شورای عالی کار مطرح شده است است.

وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که به شیوه تعیین دستمزد گرفته می شود، این است که آنچه در شورای عالی کار تحت عنوان دستمزد در آخر سال تصویب می شود، بر اساس آینده نگری قیمت تورم همان سال هست؛ در حالی که ممکن است تورم سال آینده بیش از قیمت دستمزدی باشد که به تصویب می رسد و به همین علت اگر شرایط اقتصادی در سال بعد با ثبات همراه نباشد، این آینده نگری دقیق نخواهد بود.

به‌جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

این کارشناس حوزه کار افزود: در حال حاضر شاخصه های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد به شدت در حال اوج و پایین شدن است و نشان می دهد آنچه جهت دستمزد کارگران تعیین کرده ایم، با آینده نگری تورمی که جهت امسال در نظر گرفته ایم همخوانی و مناسبت ندارد، به همین علت باید سازوکار جدیدی در حمایت از کارگران دنبال کنیم.

حاج اسماعیلی در عین حال طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار را امری بدیهی دانست و گفت که هر وقت می توان مورد بازبینی قرار داد ولی تاکید کرد که در شرایط موجود بازار کار و با اوضاع فعلی کارفرمایان این کار به صلاح نیست.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به‌جای بازبینی و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم‌های حمایتی دولت از کارگران نظیر تخصیص داده شده است بن کالای اساسی

به گفته این کارشناس حوزه کار به جای بازبینی دستمزد در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگری و کارفرمایی دولت را به وظایف خود واقف کنند چراکه تفکیک مسئولیت های دولت به عنوان کارفرما و مسئولیت های دولت به عنوان حاکمیت به نفع کارگران و کافرمایان است و اگر مرزبندی دقیقی بین وظایف و تکالیف حاکمیتی و کارفرمایی دولت قایل شویم، مسیر چانه زنی جهت دستمزد و تحقق مزد مکفی جهت کارگران بهتر اتفاق می افتد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از نیروی کار بر اساس اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی مستقیما برعهده حاکمیت و دولت است و انتظار داریم چنانچه شرایط بازار کار دچار نوسان و عوض کردن شد مکانیسم حمایتی دولت خود به خود فعال شود.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: جهت حمایت از نیروی کار در کشور باید آینده نگری های مورد نیاز را صورت دهیم و یکی از مکانیسم های حمایتی می تواند تخصیص داده شده است بن کالای اساسی به کارگران باشد که در شرایط فعلی ضرورت آن بیش از هر چیز احساس می شود.

به‌جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

به گفته وی با توجه به آنکه دستمزد کارگران به نسبت تورم موجود افت کرده و جهت تامین نیازهای معیشتی دچار مسئله هستند باید بحث تخصیص کالای اساسی و بن خواربار به منظور جبران بخشی از هزینه های کارگران در دستور کار قرار گیرد.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: دولت باید بن کالای اساسی را تخصیص داده شده است بدهد و این بار را بر دوش کارفرمایان نگذارد چون خارج از مسئولیت آن هاست و توانش را ندارند.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به‌جای بازبینی و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم‌های حمایتی دولت از کارگران نظیر تخصیص داده شده است بن کالای اساسی

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که بخش اعظمی از آن ها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می برند. فعالان کارگری در حالی بر لزوم حمایت از خانوارهای کارگری و تخصیص سبد کالاهای اساسی به کارگران تاکید دارند که شورای عالی کار در آخر سال گذشته مصوبه ای راجع به زیاد کردن بن خواربار نداشت.

در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات مورد نیاز جهت تشکیل خانواده جهت همه آحاد جامعه آینده نگری شده است هست. به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی است و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از همکاری مردم ، خدمات و حمایت های مالی مذکور را جهت یکایک افراد کشور تامین کند.

به‌جای زیاد کردن مزد به کارگران سبد کالا بدهید

واژه های کلیدی: دستمزد | کارگران | سال آینده | قانون اساسی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz