جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی روزگار سیاه واردات مکمل‌های دارویی

آمارهای وارداتی پنج ماه اول امسال گویای آن است که واردات مکمل‌های دارویی جهت خرده‌فروشی و در قسمت کالاهایی که تولید داخلی مشابه ندارند، نسبت به سال گذشته از نظر

روزگار سیاه واردات مکمل‌های دارویی

روزگار سیاه واردات مکمل های دارویی

عبارات مهم : دارویی

آمارهای وارداتی پنج ماه اول امسال گویای آن است که واردات مکمل های دارویی جهت خرده فروشی و در قسمت کالاهایی که تولید داخلی مشابه ندارند، نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۷۰.۷۵ درصد کم کردن داشته است.

به گزارش ایسنا، آمارهای گمرکی گویای آن است که مکمل های دارویی که تولید داخلی مشابه ندارند و در مقیاس خرده فروشی چهاردهمین کالای وارداتی کشور محسوب می شوند اگرچه از نظر ارزش ارزی رقم قابل توجهی را به خود تخصیص داده شده است می دهند ولی به استناد آمارها نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات این کالاها بیش از ۷۰ درصد از نظر وزنی کم کردن داشته است.

روزگار سیاه واردات مکمل‌های دارویی

بر این اساس در پنج ماهه اول امسال بالغ بر ۸۶۴ تن مکمل دارویی به ارزشی حدود ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است است که این واردات از نظر وزنی تنها ۰.۰۱ درصد و از نظر ارزش تنها ۰.۷۰ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهد.

سال گذشته در پنج ماه اول سال نزدیک به ۳۰۰۰ تن مکمل دارویی به ارزش بالغ بر ۱۰۲ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار وارد کشور شده است بود که این رقم ۰.۲ درصد از نظر واردات وزنی و ۰.۶۲ درصد از واردات ارزشی کشور را به خود تخصیص داده شده است می داد.

آمارهای وارداتی پنج ماه اول امسال گویای آن است که واردات مکمل‌های دارویی جهت خرده‌فروشی و در قسمت کالاهایی که تولید داخلی مشابه ندارند، نسبت به سال گذشته از نظر

امسال اگرچه حجم این واردات از نصف هم کمتر شده است ولی از نظر ارزش ارزی ۳۱.۶۳ درصد واردات این بخش زیاد کردن داشته است.

در ارتباط با چرایی این عنوان از سوی مسئولان و فعالان مربوطه هنوز توضیح مشخصی ارائه نشده ولی بر اساس آمارهای موجود به نظر می رسد هزینه های واردات در این بخش بسیار اوج رفته است که با وجود کم کردن ۷۰ درصدی در وزن ارزش واردات در این بخش بالغ بر ۳۱ درصد رشد را نشان می دهد.

البته در سال های گذشته و در دوره ای که جهت کالاهای وارداتی گروه های خاص در نظر گرفته شده است بود فعالان این عرصه شاهد بودند که به یکباره مکمل های دارویی از گروه کالاهای اولویت پنجم به گروه کالاهای اولویت دهم که در رده آخر جدول قرار داشتند انتقال یافته شدند و بر همین اساس تا مدتها در واردات این کالاها پرسشها متعدد ایجاد شده است و حتی در مقطعی از وقت در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰ درصد از مکمل های واردشده در گمرک انبار شد.

روزگار سیاه واردات مکمل‌های دارویی

واژه های کلیدی: دارویی | واردات | وارداتی | مکمل های دارویی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz