جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار حوادث از جهنم می ترسم/ بعد از مرگم خانواده ام را اذیت نکنید ، مصاحبه با جنایتکار گلابدره لحظاتی قبل از اعدام

روزنامه کشور عزیزمان ایران باعامل جنایت محله «گلابدره» شمیران که درتوهمی هولناک، همسر، فرزند ومادر دوست صمیمی اش را به شکل هولناکی کشته بود وسحرگاه دیروز در زن

مصاحبه با جنایتکار گلابدره لحظاتی قبل از اعدام:از جهنم می ترسم/بعد از مرگم خانواده ام را اذیت نکنید

عبارات مهم : جنایت

روزنامه کشور عزیزمان ایران باعامل جنایت محله «گلابدره» شمیران که درتوهمی هولناک، همسر، فرزند ومادر دوست صمیمی اش را به شکل هولناکی کشته بود وسحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدگفت و گویی انجام داده است.

این گفت وگو را می خوانید:

از جهنم می ترسم/ بعد از مرگم خانواده ام را اذیت نکنید ، مصاحبه با جنایتکار گلابدره لحظاتی قبل از اعدام

دراین لحظات آخر به چی فکر می کنی؟

فقط از آتش جهنم می ترسم وگرنه از فوت هراسی ندارم.

روزنامه کشور عزیزمان ایران باعامل جنایت محله «گلابدره» شمیران که درتوهمی هولناک، همسر، فرزند ومادر دوست صمیمی اش را به شکل هولناکی کشته بود وسحرگاه دیروز در زن

چرا مرتکب چنین جنایت هولناکی شدی؟

اشتباه کردم.توهم زده بودم.شیطان رفته بود توی جلدم.نمی دونم، نمی دونم…

اگه جای خانواده مقتول بودی می بخشیدی؟

هرگز! من خودمو مستحق فوت می دونم وبه آنها حق می دهم که قصاصم کنند.

از جهنم می ترسم/ بعد از مرگم خانواده ام را اذیت نکنید ، مصاحبه با جنایتکار گلابدره لحظاتی قبل از اعدام

در این مدت که زندان بودی روزها وشب ها چطور گذشت؟

ثانیه به ثانیه با کابوس فوت دست و پنجه نرم می کردم.

چرا عرق کردی؟

روزنامه کشور عزیزمان ایران باعامل جنایت محله «گلابدره» شمیران که درتوهمی هولناک، همسر، فرزند ومادر دوست صمیمی اش را به شکل هولناکی کشته بود وسحرگاه دیروز در زن

می ترسم…

از چی؟ از مرگ؟

از اینکه بعد از فوت خانواده ام چطور زندگی می کنند من آبروی خانواده وفامیل را بردم.نگران آینده همسرجوانم وفرزند خردسالم هستم و…

از جهنم می ترسم/ بعد از مرگم خانواده ام را اذیت نکنید ، مصاحبه با جنایتکار گلابدره لحظاتی قبل از اعدام

آخرین خواسته ات چیست؟

من مجرم بودم ودراین هم شکی نیست.اما امیدوارم بعد ازاعدام من با خانواده ام کاری نداشته باشند. حرفی نزنند، کنایه نزنند و در نهایت من را حلال کنند.شرمنده خانواده و فرزندم هم هستم که فرزند، پدر و همسرخوبی برایشان نبودم.

واژه های کلیدی: جنایت | زندان | فرزند | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz