جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار حوادث دکتر قلابی بعد از سال‌‌ها فعالیت غیرقانونی در باغملک دستگیر شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک گفت: دکتر قلابی که سال‌ها در کشور مشغول فعالیت غیرقانونی بود به وسیله حراست شبکه بهداشت و درمان باغملک شناسایی و به مراجع قضایی

دکتر قلابی بعد از سال ها فعالیت غیرقانونی در باغملک دستگیر شد

عبارات مهم : معرفی

رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک گفت: دکتر قلابی که سال ها در کشور مشغول فعالیت غیرقانونی بود به وسیله حراست شبکه بهداشت و درمان باغملک شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

صادق شهریاری در گفت وگو با باغملک نیوز، اظهار کرد: دکتر قلابی که سال ها در کشور مشغول فعالیت غیرقانونی بود به وسیله حراست شبکه بهداشت و درمان باغملک شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی در تشریح شرح این خبر افزود: در هفته اخیر شخصی به عنوان دکتر به شبکه بهداشت و درمان باغملک به منظور فعالیت در این شهرستان مراجعه کرد، ما نیز مدارک و سوابق این شخص را موردبررسی قرار دادیم و او را به حراست شبکه بهداشت باغملک جهت سیر مراحل قانونی و اداری معرفی نمودیم.

دکتر قلابی بعد از سال‌‌ها فعالیت غیرقانونی در باغملک دستگیر شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک عنوان کرد: حراست شبکه بهداشت با بررسی مدارک و سوابق ارائه شده است به وسیله این شخص به وی مشکوک می شود و فوراً عنوان را به حراست استان اطلاع می دهد، بعد از اطلاع رسانی به حراست استان و اعلام به بازرسی دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی های مورد نیاز جهت بازداشت سوژه انجام شد،گفت: بر اساس آخرین اعترافات گرفته شده است به وسیله پلیس آگاهی تمامی مدارک این شخص جعلی و متعلق به پزشکی است که چندین سال قبل فوت شده است و در قید حیات نیست

واژه های کلیدی: معرفی | فعالیت | بهداشت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz