جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند / توضیحات مدیرعامل

آنهایی که امروز واقعیت جویانه یا غوغاسالارانه رییس دولت اصلاحات را متهم به کاخ‌طلبی می کنند، باید پاسخ دهند که ایشان اگر به کاخ و ساختمان های مجلل و غصبی علاقه

به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند / توضیحات مدیرعامل

توضیحات مدیرعامل بنیاد باران راجع به دفتر بحث آفرین رییس دولت اصلاحات: به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند

عبارات مهم : ساختمان

آنهایی که امروز واقعیت جویانه یا غوغاسالارانه رییس دولت اصلاحات را متهم به کاخ طلبی می کنند، باید پاسخ دهند که ایشان اگر به کاخ و ساختمان های مجلل و غصبی علاقه مند بود، آیا بعد از دوران ریاست جمهوری ارزش علیرغم پیشنهادات متعددی که داشتند از همه مسئولیت ها و مناصب حکومتی فاصله گرفتند؟ مناصبی که همگی ارزش یک یا چند کاخ و ساختمان همراه ارزش است و می شد بی هیچ دردسری از آنها بهره مند شد.

مدیرعامل بنیاد باران در یادداشتی با عنوان «سرمایه هایی که خود ایجاد کردیم، نابود نکنیم» توضیحاتی راجع به دفتر بحث آفرین رییس دولت اصلاحات ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، جواد امام در یادداشتی با عنوان «سرمایه هایی که خود ایجاد کردیم، نابود نکنیم» در توضیحاتی راجع به دفتر بحث آفرین رییس دولت اصلاحات نوشت:

به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند / توضیحات مدیرعامل

اخیرا در اینترنت و شبکه های اجتماعی، مجموعه ای از ابهامات و سوالات و شبهه افکنی هایی مطرح شده است مبنی بر غصب سی ساله غیرشرعی و غیرقانونی کاخ آقای اقبال !؟ به وسیله رییس دولت اصلاحات.

مثل همیشه، خراب کردن، راحت تر از ساختن هست. با یک جمله و یک خبر کوتاه می توان تخریب کرد، ولی طبیعی است اصلاح آن و تنویر افکار، بیش از این ها وقت و اطلاعات می طلبد که من بخشی از آن ها را در این یادداشت می آورم و اگر مورد نیاز باشد و سوالاتی جهت جویندگان واقعی واقعیت، نه غوغاسالاران مجازی و واقعی، در این باره باقی ماند، مطالب دیگری نیز در یادداشتی متفاوت، عرضه خواهم کرد.

آنهایی که امروز واقعیت جویانه یا غوغاسالارانه رییس دولت اصلاحات را متهم به کاخ‌طلبی می کنند، باید پاسخ دهند که ایشان اگر به کاخ و ساختمان های مجلل و غصبی علاقه

۱. رییس دولت اصلاحات بعد از دوران ریاست جمهوری ارزش ( نه از سی سال قبل) و آن هم زمانی که علی رغم قوانین و مقررات مرسوم در کشور عزیزمان ایران و اغلب کشورها، ابتدا نسبت به قطع تلفن ، آب وبرق وایجادمحدودیت در رفت وآمددفترشان را گرفتند، به دعوت متولیان موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) و بنا به مسئولیتی که به ایشان واگذار شده است بود ، قسمتی از این ساختمان بحث برانگیز که ازابتدای انقلاب در اختیار نهادهای عمومی وانقلابی قرارداشته و کماکان بخشهایی ازآن رادراختیاردارند را به ایشان واگذار کرده تا جایی جهت انجام امور مربوطه داشته باشند.

لازم به ذکر هست، مسئولیت رییس دولت اصلاحات برگزاری کنگره های بین المللی امام خمینی که مسلتزم فعالیتهای پژوهشی وانتشاراتی است برقرارمیباشد علی القاعده ایشان نمی توانست در منزل شخصی ارزش جهت هماهنگی امور و ارتباط با نخبگان و اندیشمندان در این خصوص، اقدام کند.

۲. همانطور که گفته شد محل مورد بحث، نه منزل و محل سکونت ارزش است و نه دفتر شخصی ارزش ، نه هیچ مالکیتی داشته ، نه هدیه و هبه است و نه طرف معامله و اجاره با نهاد و مرکز خاصی قراردارند. ایشان جهت انجام پروژه و وظیفه ای خاص و مشخص وساعات خاصی در هفته (مجموعا حدود١٥ ساعت در هفته) در ساختمانی مستقر شدند و طبیعتا بعضی از جلسات و دیدارهایشان را در همین ساختمان انجام می دهند. کدام یک از این اتفاقات، غیرعرفی و غیرشرعی محسوب می شود که رییس دولت اصلاحات باید پاسخگو باشد؟

به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند / توضیحات مدیرعامل

مثلا هنگامی که شما با موسسه ای همکاری مینمائید و آن موسسه دفتر و ساختمانی در اختیار شما قرار می دهد، آیا شما هیچ قرار و دیداری – شخصی و کاری- در این مجموعه تنظیم نمی کنید و اگر چنین کنید، شما باید مستوجب سرزنش و تخریب دیگران باشید؟

۳. آنهایی که امروز واقعیت جویانه یا غوغاسالارانه رییس دولت اصلاحات را متهم به کاخ طلبی می کنند، باید پاسخ دهند که ایشان اگر به کاخ و ساختمان های مجلل و غصبی علاقه مند بود، آیا بعد از دوران ریاست جمهوری ارزش علیرغم پیشنهادات متعددی که داشتند از همه مسئولیت ها و مناصب حکومتی فاصله گرفتند؟ مناصبی که همگی ارزش یک یا چند کاخ و ساختمان همراه ارزش است و می شد بی هیچ دردسری از آنها بهره مند شد.

آنهایی که امروز واقعیت جویانه یا غوغاسالارانه رییس دولت اصلاحات را متهم به کاخ‌طلبی می کنند، باید پاسخ دهند که ایشان اگر به کاخ و ساختمان های مجلل و غصبی علاقه

۴. رییس دولت اصلاحات دلمشغولی فرهنگی و پژوهشی خود را در قالب بنیاد باران پیگیری می کنند و به لحاظ حقوقی نیز ایشان ریاست این بنیاد را به عهده دارند. ساختمان این مرکز نیز یک منزل دو طبقه اجاره ای است که با یک جستجوی راحت می توانید از موقعیت آن مطلع شوید و ببینید راحت است یا مجلل؟

۵.حالا که قرار است همه سکونت گاه های رییس دولت اصلاحات زیر ذره بین قرار گیرد! ( چه خوب و امیدبخش که این اتفاق جهت سایرین هم باشد و به خاتمی ختم نشود) بد نیست بدانید منزل رییس دولت اصلاحات هم یک آپارتمان شخصی است که متعلق به هیچ شرکت و نهاد دولتی نیست و از هیچ نهادی به ایشان واگذار نشده است.

به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند / توضیحات مدیرعامل

در آخر اولا خود، ثانیا طرفداران اصلاحات و رییس دولت اصلاحات و در نهایت همه مخالفان اعم از اپوزیسیون داخلی و برانداز توصیه می کنم به فکر فردای کشور عزیزمان ایران و کشورمان هم باشیم. اگر همه را بی علت و مغرضانه بزنیم و تخریب کنیم، چیزی نمی ماند و از تاک و تاک نشان چیزی باقی نمی ماند که کسی بخواهد از آن به نفع خود بهره برداری کند.

ایران را با همه داشته های مادی و معنوی اش نگاه داریم و باور بفرمایید در موقعیتی نیستیم که بخواهیم سرمایه های خود را با شایعات و موهومات، هدر بدهیم. امثال رییس دولت اصلاحات از سرمایه های کشور هستند که خود من و شما هم در ایجاد آنها نقش داشتیم و موثر بودیم. لذا سرمایه های خود را نابود نکنیم و نگذاریم عده ای به هر دلیلی اینچنین کنند.

واژه های کلیدی: ساختمان | فاصله گرفتن | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz