جمعيت زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب

جمعيت: زیبایی سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار پزشکی خواب ناکافی منجر به زیاد کردن وزن می شود

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، افراد دارای الگوی خواب نامناسب بسیار در معرض اضافه وزن و چاقی قرار داشته و دارای سلامت متابولیکی ضعیفی خواهند بود. 

خواب ناکافی منجر به زیاد کردن وزن می شود

خواب ناکافی منجر به زیاد کردن وزن می شود

عبارات مهم : شبانه

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، افراد دارای الگوی خواب نامناسب بسیار در معرض اضافه وزن و چاقی قرار داشته و دارای سلامت متابولیکی ضعیفی خواهند بود.

به گزارش مهر، یافته ها نشان داد افرادی که به طور میانگین۶ ساعت در شب می خوابند در مقایسه با افرادی که ۹ ساعت خواب شبانه دارند، اندازه دور کمرشان ۳ سانیمتر زیاد هست. همچنین افراد کم خواب تر وزن سنگین تری داشتند.

خواب ناکافی منجر به زیاد کردن وزن می شود

این نتیجه های موکداً نشان می دهد که خواب ناکافی می تواند در مبتلا شدن به بیماری های متابولیکی نظیر دیابت، نقش داشته باشد.

این مطالعه مشمول بر ۱۶۱۵ شرکت کننده بود که طول مدت خواب و گزارش مصرف غذایی ارزش را گزارش کرده بودند. نمونه خون این افراد گرفته شد و گزارش مربوط به وزن، اندازه دور کمر و فشارخون ارزش نیز ثبت شد.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، افراد دارای الگوی خواب نامناسب بسیار در معرض اضافه وزن و چاقی قرار داشته و دارای سلامت متابولیکی ضعیفی خواهند بود. 

محققان به بررسی رابطه بین طول مدت خواب این افراد و پارامترهای بیولوژیکی مهم ارزش پرداختند.

به گفته محققان، تعداد افراد چاق در دنیا از سال ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شده است هست. چاقی در مبتلا شدن به بسیاری از امراض نقش دارد.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که چقدر خواب شبانه خوب جهت سلامت و جلوگیری از چاقی بافایده است.

خواب ناکافی منجر به زیاد کردن وزن می شود

واژه های کلیدی: شبانه | محققان | مطالعه | افراد چاق | مبتلا شدن | خواب ناکافی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz